Badanie postrzegania sztuki w przestrzeni publicznej

 • Miasto Gdańsk podejmuje wiele inicjatyw mających na celu poprawę wyglądu przestrzeni publicznej, zarówno poprzez wyposażenie jej w elementy potrzebne mieszkańcom na co dzień, jak np. ławki, stojaki rowerowe, ale również poprzez tworzenie miejsc o wysokich walorach nie tylko estetycznych, lecz także kulturalnych. Niniejsza ankieta ma na celu zbadanie postrzegania elementów sztuki w przestrzeni publicznej przez mieszkańców Gdańska.
 • 1. Czy spotyka się Pan/i z dziełami sztuki w przestrzeni publicznej Gdańska?
  Jeśli tak, proszę wskazać jakiego typu są to dzieła. *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 2. Czy może Pan/i wymienić przykłady sztuki w przestrzeni publicznej w Pana/i dzielnicy zamieszkania? * *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Czy może Pan/i wymienić przykłady sztuki w przestrzeni publicznej w Gdańsku? * *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Ile razy był/a Pan/i w galerii sztuki współczesnej w ciągu ostatnich 12 miesięcy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Ile razy był/a Pan/i w muzeum w ciągu ostatnich 12 miesięcy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Ile razy w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystał/a Pan/i z innych niż galeria czy muzeum sposobów poznawania sztuki?
  Np. poprzez oglądanie albumów, filmów o sztuce itp. *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...